Molnbaserat affärssystem
för små och stora företag

Läs mer

En komplett lösning från försäljning till fakturering

Försäljning
 • Kunder
 • Kreditbevakning
 • Kontrakt
 • Lastorder
 • Analys & statistik
Produktion
 • Alla typer av produktion
 • Produktionsplanering
 • Produktionsrapportering
 • Lönsamhetskalkyl
 • Analys & statistik
Lager
 • Alla typer av lager
 • Disponibelöversikt
 • Lagertransaktioner
 • Positionering av paket
 • Reservera paket
 • Analys & statistik
Leveranser
 • Leveransplanering
 • Utlastning med handskanner
 • Följesedlar
 • Uppföljning av fraktkostnader
 • Analys & statistik
Fakturering
 • Samfakturering
 • Fakturadokument enligt branschstandard
 • Automatisk kontering
 • Bokföringsunderlag
 • Certifikatsrapporter
 • Intrastatrapporter
 • Analys & statistik

Arne Carlsson

Försäljningsansvarig, Hanåsa Sågverk

"En mycket bra översikt över vad som finns i lager, förenkling av fakturering, smidigare avtalshantering och även lastorderhantering har förbättrats. Vi har svårt att föreställa oss hur det skulle gå att klara mer omfattande utlastningar utan TimberBase som stöd – hela processen går snabbare jämfört med tidigare."

Läs mer

Responsivt för alla enheter

TimberBase är helt molnbaserat och kan användas på alla typer av enheter som har en webläsare. För att få en riktigt bra användarupplevelse på t.ex. en mobiltelefon eller handskanner måste informationen som visas anpassas till skärmstorleken. Det är vad man kallar ett responsivt system. TimberBase är byggt på det sättet.
Vi har kunder som använder telefonen eller surfplatta för att lasta ut paket och skriva ut följesedel. Andra satsar på handskanner med en skärm av samma storlek.

Molnbaserad tjänst

TimberBase är helt molnbaserat och erbjuds som en tjänst. Internet-uppkoppling och en webbläsare är allt som behövs. Dator, surfplatta eller telefon kan användas. Programuppdateringar sköts helt automatiskt. Backup tas varje dygn i en säker miljö. Det är enkelt att leva med TimberBase.

Täcker hela affärskedjan

TimberBase täcker affärskedjan från kontrakt till faktura. Det finns också en produktionsdel som kan hantera allt från timmer till förädlad vara. Allt är från början utvecklat för att hänga ihop som en enhet. Databasen är utformad så att det går lätt att anpassa systemet för olika typer av verksamhet. Systemet är väldigt skalbart och passar för både det lilla företaget och för det större företaget med flera produktionsenheter.

Integration

Enkel och robust integration med andra system är viktigt för TimberBase. Det kan gälla produktionssystem som timmersortering, sågintag, paketläggare, hyvel, etc. Även integration med ekonomisystem är ofta aktuellt med fakturor och betalningar. Affärspartners som kunder, agenter, transportörer kan få dokument eller aviseringar i XML-format.

Molntekniken ger många fördelar. TimberBase är tillgängligt dygnet runt från valfri plats. Ingen lokal server att ta hand om. Backuptagning och uppdateringar sköts automatiskt i säker miljö helt utan ingrepp av användare. Det blir en effektiv kostnadsfördelning eftersom flera delar på resurserna. TimberBase är också snabbt och enkelt att använda. Vi gör allt för att det ska vara intuitivt och stimulerande att använda TimberBase. Det betyder nöjda användare och ger också kort inlärningsperiod för nya användare. Tack vare ett förberett startpaket går det snabbt att komma igång med TimberBase. Med vår erfarenhet kan vi föreslå hur TimberBase ska ställas in för att passa verksamheten. För förvaltning, support och vidareutveckling finns ett enkelt system, också molnbaserat, där användarna kan ställa frågor, anmäla problem eller komma med förbättringsförslag. I en portal kan man både registrera och följa ärendet. Det har visat sig fungera mycket bra.

Den mycket väl genomtänkta databasen i TimberBase är grunden för den flexibilitet som finns i systemet. Databasen är från början designad för att täcka in alla kärnprocesser i ett träindustriföretag. Från försäljning, via produktion, lager och leveranser till fakturan. Kundföretaget väljer själv vilka delar av verksamheten som ska omfattas. Det är en fråga om inställningar. Det är inga problem att utöka omfattningen senare. Några exempel på vilka val som kan göras: Ska timmerlagret finnas med? Ska mellanlagret ha pakethantering? Ska vi hantera biprodukter i TimberBase? Nya tillskott till verksamheten innebär bara några nya inställningar. Inga dyra konsultinsatser krävs. Databasen och systemet i sig har genom åren visat sig klara belastningen från hundratals användare. Möjligheten att börja enkelt och sedan fördjupa användningen öppnar även för mindre företag som kanske inte vill utnyttja all funktionalitet från början. Vi har flera exempel på det.

Det är vitalt för TimberBase att det är lätt att integrera med andra system. Vi har byggt en modern och robust teknikplattform för det. Många tusen paket och fakturor har passerat under noggrann övervakning. Om något går fel skickas ett larm via epost till berörda personer. Vår lösning är API-baserad men kan också hantera XML-meddelanden. Integration med produktionssystem som mätram, sågintag, ströläggning, justerverk, hyvel är kanske det man först tänker på. Det är enkelt för oss att sätta upp sådana integrationer och vi har färdiga lösningar för flera system. Fakturor kan skickas till ekonomisystem och information om betalningar tas emot. Många kunder efterfrågar elektroniska dokument som specifikationer, fakturor, leveransaviseringar, m.m. Det finns väl förberett i TimberBase. Vi har även förberett så att externa affärspartners (kunder, agenter, transportörer,..) ska kunna logga in i TimberBase och se “sin” information och ladda ned dokument. Informationen är väl avgränsad och anpassad för ändamålet. Kanske också lägga in förfrågningar, göra avrop, etc. Det kan spara tid och öka tillgängligheten för alla inblandade. Vi ser en stor potential i ytterligare digitalisering av samverkan mellan olika partners i värdekedjan. Våra öppna Web-API:er gör det möjligt att utveckla egna tilläggsapplikationer till TimberBase, applikationer som blir direkt kopplade till databasen på ett ordnat sätt.

Boka en demo idag!

Kontaktuppgifter

Tack, vi kontaktar dig så snart som möjligt!

Vanliga frågor & svar

 • Fungerar systemet med surfplatta och telefon?

  Ja, en web-läsare och Internetuppkoppling är allt som krävs. TimberBase är responsivt, dvs innehållet på skärmen anpassas automatiskt till skärmstorleken

 • Hur vet jag att informationen lagras säkert?

  Vi använder oss av ett välrenommerat företag för hela drifttjänsten. De ansvarar för tillgänglighet och säkerhet. Backup tas varje dygn.

 • Behövs det någon extra programvara i PC:n?

  Nej! TimberBase är ett äkta molnbaserat system. Hela systemet är tillgängligt via webbläsaren.

 • Kan man använda Mac?

  Ja, vi har flera kunder som använder Apple-enheter

 • Innehåller TimberBase timmerhantering?

  Ja, det kan enkelt definieras upp i systemet. Timmer är en egen produktgrupp med egna lagerplatser

 • Kan man hantera biprodukter eller biobränsle?

  Ja, vi talar om kvantitetsprodukter där man endast anger en kvantitet i valfri enhet vid försäljning och leverans

 • Hur blir man kund?

  Genom att anmäla intresse för TimberBase till oss. Vi lämnar ett affärsförslag där TimberBase erbjuds som en tjänst enligt en prislista. Vi har genomarbetade planer för införande. Det går snabbt att sätta upp en databas som automatiskt fylls med grunddata.

TimberBase hos Småland Timber

Småland Timber har haft ett eget affärssystem tidigare. Daniel Martinsson är mannen bakom det s...

Läs mer...

TimberBase hos Bröderna Carlström

Hos Bröderna Carlström har man valt att definiera varje längd som en egen produkt eller artikel...

Läs mer...

TimberBase hos Hanåsa Sågverk

Hanåsa Sågverk använder TimberBase sedan ett par år. Pontus Donne är VD för företaget och N...

Läs mer...

Vilka står bakom företaget?

TimberIT är ett företag med en djup förankring i träindustrin, en kompetens som kopplas ihop med expertis inom den senaste tekniken. Vi är ett starkt team som kompletterar varandra. Vi är mycket intresserade av ny teknik. Framförallt hur nya tekniska lösningar kan göra TimberBase ännu bättre.