TimberBase hos Bröderna Carlström

Gå tillbaka
Omfattning

TimberBase

Kund

Bröderna Carlström AB

År

2021

Hos Bröderna Carlström har man valt att definiera varje längd som en egen produkt eller artikel. Det innebär att man har många produkter i databasen. “Det är hanterbart, det var vid igångkörningen som det var mycket att hålla reda på men det löste vi bra,”, säger Jens Johansson som ansvarade för införandet av TimberBase.

TimberBase hos Bröderna Carlström

Bröderna Carlström Trävaru AB använder TimberBase som affärs- och lagersystem. Företaget finns i Bjärnum i norra Skåne. Vid anläggningen sönderdelas timret, virket torkas och hyvlas i två hyvellinjer. En stor del av leveranserna går till bygghandeln i närområdet men en hel del går till andra typer av kunder inklusive export.

Hantering av längder

Byggmaterialhandeln har som bekant stora krav på särredovisning av längder. Hos Bröderna Carlström har man valt att definiera varje längd som en egen produkt eller artikel. Det innebär att man har många produkter i databasen. “Det är hanterbart, det var vid igångkörningen som det var mycket att hålla reda på men det löste vi bra,”, säger Jens Johansson som ansvarade för införandet av TimberBase.

Utmaningen har varit att samtidigt inte krångla till hanteringen för de kunder som inte vill ha så många produkter att hantera utan i stället önskar en traditionell längdspecifikation. Den flexibla databasen i TimberBase gör att det önskemålet kan tillgodoses med några ytterligare definitioner.

TimberBase kan hantera längdkrav på många olika nivåer, som textinstruktioner, att ange antal paket per längd, att reservera paket eller som hos Bröderna Carlström hantera varje längd som en egen produkt.

Utlastning och lager

Utlastning görs i lagermodulen liksom flyttning av paket eller avregistrering av paket som används på annat sätt. Lagermodulen är en relativt ny del av TimberBase och utvecklad för att kunna användas med olika typer av utrustning som vanlig dator, surfplatta eller telefon, s. k. responsiv design. Modulen är kopplad direkt mot databasen.

Tillverkade paket förs över till TimberBase automatiskt via en integration med produktionssystemet i hyvlarna.

Personalen hos Bröderna Carlström använder oftast surfplattor med 4G-uppkoppling. Det har visat sig vara väldigt praktiskt, inget dyrbart nätverk med tveksam täckning behövs. Även mobiltelefoner används men skärmen är i minsta laget. Fraktdokument skrivs ut direkt från surfplattan eller mobiltelefonen.

Analys och statistik

Analysdelen i TimberBase gör det möjligt att enkelt och snabbt ta fram olika typer av statistik och sammanställningar. Det sparar många timmar jämfört med tidigare Excel-ark, säger Jens. Statistik som kunder vill ha kan tas fram utan större besvär. Även sammanställningar som krävs för export till England efter Brexit är enkelt att få fram.

Se fler referenser här

TimberBase hos Småland Timber

Småland Timber har haft ett eget affärssystem tidigare. Daniel Martinsson är mannen bakom det s...

Läs mer...

TimberBase hos Bröderna Carlström

Hos Bröderna Carlström har man valt att definiera varje längd som en egen produkt eller artikel...

Läs mer...

TimberBase hos Hanåsa Sågverk

Hanåsa Sågverk använder TimberBase sedan ett par år. Pontus Donne är VD för företaget och N...

Läs mer...