TimberBase at Hanåsa Sawmill

Gå tillbaka
Scope

TimberBase

Customer

Hanåsa Sågverk

Year

2021

Hanåsa Sågverk använder TimberBase sedan ett par år. Pontus Donne är VD för företaget och Natalia sköter administrationen. Vi har ställt några frågor till Pontus och Natalia strax efter uppstarten om hur de upplever TimberBase.

TimberBase at Hanåsa Sawmill

Kan ni berätta lite om företaget?

Hanåsa Sågverk är ett familjeägt företag i fjärde generationen med anor från tidigt 1900-tal. Årsproduktionen är ca 20 000 m3 furu. Hanåsa ligger i Småland och vi utnyttjar den fina råvaran som finns i området. Vi säljer både på den inhemska marknaden och på export. Vi ombesörjer hela produktionskedjan från skog till sågverk med hjälp av duktiga entreprenörer och tjänsteleverantörer. Under 2020-2021 startade vi ett samarbete med TimberIT för att komma igång med ett affärssystem för bl.a. hantering av lager, produktionsanalys mm.

Ni hade inget IT-system motsvarande TimberBase tidigare. Hur kom det sig att ni bestämde er för att det var dags?

Det pågår ett generationsskifte på Hanåsa Sågverk och det tas nya grepp i organisationen. Vi kände att det var lämpligt att flytta över lagerinformationen till ett databaserat mer lättarbetat system som är enkelt att sätta sig in i för de som arbetar med det dagligen. Målsättningen är att vem som än sitter i trucken ska kunna tillgodogöra sig funktionen med lite övning.

Vad var avgörande för att ni valde TimberBase?

Vi önskade ett system som är molnbaserat för att vara tillgängligt var man än arbetar och inte kräver annan kringutrustning än en surfplatta eller en mobil. TimberBase kunde även integreras med våra nuvarande sorterings- och bokföringsprogram vilket gjorde integreringen väldigt smidig. Redan vid initial kontakt märktes det att Gunnar och Johan visste vad de pratade om samtidigt som de var väldigt tillmötesgående för våra behov, vilket gjorde gott intryck inför vårt samarbete.

Hanåsa Sågverk

Hur var det att komma igång med TimberBase?

Tack vare att vi fick vara med och lämna önskemål och feedback på systemet under integreringen var det väldigt enkelt att börja använda TimberBase när det var dags. Dessutom har engagemanget från TimberIT varit fantastiskt med otroligt snabb återkoppling med svar på frågor och önskemål m.m.

Vad tycker ni att TimberBase har bidragit med hittills?

En mycket bra översikt över vad som finns i lager, förenkling av fakturering, smidigare avtalshantering och även lastorderhantering har förbättrats. Vi har svårt att föreställa oss hur det skulle gå att klara mer omfattande utlastningar utan TimberBase som stöd – hela processen går snabbare jämfört med tidigare. Vi har även fått mycket bättre förutsättningar för affärsanalys och planering.

Vad har ni för förväntningar och planer när det gäller TimberBase i framtiden?

Vi tänker att vi ska bygga ut med fler fysiska lagerplatser för att få en bättre uppdelning på kvaliteter och dimensioner. Därutöver har vi ännu inte börjat använda systemet på råvarulager vilket vi kanske ska se över i framtiden. Vi identifierar kontinuerligt nya behov och har en bra dialog med TimberIT för att kunna anpassa systemet med relevanta lösningar.

See more references here

TimberBase at Småland Timber

Småland Timber har haft ett eget affärssystem tidigare. Daniel Martinsson är mannen bakom det s...

Read more...

TimberBase at Bröderna Carlström

At Bröderna Carlström, they have chosen to define each length as its own product or article...

Read more...

TimberBase at Hanåsa Sawmill

Hanåsa Sågverk has been using TimberBase for a couple of years. Pontus Donne is CEO of the company and N...

Read more...