ForestBase – nytillskott i vårt erbjudande!

14 juni, 2023

|

Gunnar Niblaeus

TimberIT har nyligen överenskommit med två företag, Qbik AB och Nätraälven Skog, att ta över förvaltningen och vidareutvecklingen av deras system för virkesanskaffning. Systemet heter ForestBase. Vi är väl bekanta med ForestBase sedan tidigare.

Systemet är enkelt att använda och innehåller den funktionalitet som behövs för virkesanskaffning. Externa aktörer som entrepenörer och transportörer kan logga in och direkt hantera sina arbetsordrar och transportordrar. Integration med VIOL finns. Nuvarande användare är mycket nöjda med systemet.

ForestBase har funnits i många år och kontinuerligt vidareutvecklats. Nuvarande version är helt molnbaserad.

Vi räknar med att ForestBase blir en viktig del i vårt erbjudande av IT-stöd till träindustrin. Även mer renodlade organisationer för virkesanskaffning som t.ex. skogsägarföreningar har stor nytta av ForestBase.

De båda företagens versioner av ForestBase skiljer sig lite från varandra. Första steget i övertagandet blir därför att ta fram en gemensam version. Vi har engagerat en skicklig utvecklingspartner för arbetet med ForestBase.  Därmed har vi också förstärkt våra utvecklingsresurser.

Vi återkommer med mer info om ForestBase.

Se fler nyheter här

Ekeryds Trä ny TimberBase-kund!

Ekeryds Trä ny TimberBase-kund

Läs mer...

Jutos Timber väljer ForestBase

Jutos Timber väljer ForestBase

Läs mer...

ForestBase – nytillskott i vårt erbjudande!

TimberIT har tagit över förvaltning och vidareutveckling av ForestBase - ett molnbaserat system ...

Läs mer...